Skip to main content

places

Smilts-grants atradne "Villas"

Smilts-grants atradne “Villas”

57.218121
22.614670

Lībagu pagasta teritorijas smilts-grants atradnē „Villas” uzņēmums derīgo izrakteņu ieguvi un pārstrādi veic no 1956. gada. Atradnes „Villas” kopējā
ieguves platība 35ha, maksimālais izstrādes dziļums 30 m. 1966. gadā uzcelta pirmā Krievijā ražota asfaltbetona rūpnīca. 1987. gadā uzņēmums uzsāka asfaltbetona ražošana ar vācu firmas iekārtu „Teltomat”, kura darbojas arī šodien. Uzsākot 2013.gada sezonu, asfalta ražošanai izmanto sašķidrināto gāzi, kas ir videi draudzīgāks kurināmais. 2013. gadā SIA „TALCE” ar darbu nodrošina 145 darbiniekus, t.sk. ražotnē „Villas” un būvmateriālu laboratorijā – 40 darbiniekus. Svarīgi ir tas, ka vietējos dabas resursus: smilti un smilts-grants maisījumu pārstrādā un  iebūvē Kurzemes reģiona infrastruktūras uzlabošanai. Smilts-grants atradni „Villas” var apskatīt no ceļu pie “Mundigu” mājām. Iepriekš piesakoties, iespējama arī ražotnes apskate – piedāvājums grupām.


Kontakti

Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis +371 26469057

Darba laiks

I-V
9-18
MAIJS – SEPTEMBRIS
VI
10-14
10-16
VII
Slēgts
10-14

Kontakti

Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis +371 26469057

Darba laiks

I-V
9-18
MAIJS – SEPTEMBRIS
VI
10-14
10-16
VII
Slēgts
10-14